DE PARAGRAFEN 2022

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf komen de volgende kapitaalgoederen van de gemeente aan de orde:

  • Wegen
  • Openbare verlichting
  • Bruggen
  • Riolering
  • Water
  • Beschoeiingen
  • Openbaar groen
  • Sportaccommodaties en sportvelden
  • Gebouwen en woningen
Deze pagina is gebouwd op 11/08/2021 13:29:54 met de export van 11/08/2021 12:11:39